Author: Pavol Gono (Pavol Gono)

Článok

Duchovná obnova vo farnosti

Pozývame Vás na duchovnú obnovu s o. Ľuboslavom Petričkom, exorcistom. Koná sa od útorka do štvrtka 12.6.-14.6., program je v kostole sv. Heleny každý večer od 17:30.

Článok

Pápež František rodičom pokrstených detí: Sýťte deti Božím slovom

Vatikán 11. januára (RV) V nedeľu Krstu Krista Pána Svätý Otec pokrstil 33 detí. Svätú omšu slávil tradične v Sixtínskej kaplnke. Rodičia detí sú zamestnanci Vatikánu, pracujúci na rozličných úsekoch počnúc od Governatorátu, cez Vatikánske múzeá, Žandársky zbor, dikastériá Svätej stolice, až po Vatikánsky rozhlas.

Článok

Generálna audiencia Svätého Otca: Všetci sme povolaní ku svätosti

Vatikán 19. novembra (RV) Krásne slnečné počasie privítalo dnes pápeža Františka na Námestí sv. Petra spolu s početnými pútnikmi z celého sveta, ktorí sa prišli zúčastniť na generálnej audiencii. Medzi prítomnými nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Svätý Otec aj dnes pokračoval v cykle katechéz o Cirkvi, pričom sa zameral na tému: všeobecné povolanie ku svätosti.

Článok

Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu o komplementárnosti muža a ženy

Vatikán 17. novembra (RV) Obhajoba manželstva a rodiny nie je vecou ideológie, zdôraznil Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu vo Vatikáne, venovanom téme komplementarity muža a ženy. Pripomenul, že vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy je vyjadrením harmónie rozličných darov Ducha Svätého a patrí k základu manželstva a rodiny, ktorá je „prvou školou, kde sa učíme...

Článok

Pondelková kázeň z Domu sv. Marty: Cirkev nie je skupinkou privilegovaných

Vatikán 17. novembra (RV) V Cirkvi sa stáva, že kresťania sú pokúšaní chcieť byť s Ježišom bez toho, aby chceli byť aj s chudobnými a marginalizovanými, izolujúc sa tak v akejsi cirkevníckej mikroklíme, ktorá nemá nič skutočne cirkevného. O tomto dnes hovoril pápež František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty.

Článok

Pápež František v homílii: Diabol nie je mýtus, bojujme v Božej zbroji

Vatikán 30. októbra (RV) Kresťanský život je bojom proti diablovi, svetu a telesným vášňam, povedal pápež František v homílii rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Komentujúc prvé čítanie, úryvok z Listu svätého Pavla Efezanom (Ef 6,10-20), pripomenul, že diabol existuje, a „musíme proti nemu bojovať“ s „brnením“ pravdy.

Článok

Kompletný text záverečnej správy biskupskej synody o rodine

Rím 22. októbra (TK KBS) Mimoriadne zasadnutie biskupskej synody o rodine bolo 18. októbra ukončené všeobecným zasadnutím, pri ktorého predpoludňajšej časti bola tiež prednesená Synodálna správa (tzv. Relatio synodi). V snahe o ponúknutie komplexných informácií o mimoriadnej synode vám prinášame aj úplný pracovný preklad textu Synodálnej správy

Článok

Svätý Otec František poradil modliť sa k archanjelovi Michalovi o ochranu

Vatikán 29. septembra (RV) Satan nám predkladá veci tak, ako by boli dobré, no jeho úmyslom je človeka zničiť, a to aj na pohľad „humanistickými“ motiváciami. Anjeli bojujú proti diablovi a ochraňujú nás. To je v skratke hlavná myšlienka homílie Svätého Otca v Dome sv. Marty v deň, keď Cirkev slávi sviatok svätých archanjelov Michaela,...

  • 1
  • 2