Farská rada

Prvá Farská rada bola v súlade so ´Štatútom FR v bratislavskej eparchii´ zvolená 28. marca 2010. Prítomní farníci svojimi 183-ma hlasmi rozhodli, že kurátormi sa stali:

  • Mikuláš Compeľ (hlavný kurátor)
  • Marek Ondrejka (pokladník)
  • Peter Hnát (cerkovník)
  • Petra Kenížová (zapisovateľka)
  • Darina Vasiľová
  • Miroslav Petruška

Mandát FR v tomto zložení vyprší na Svetlý piatok 10. apríla 2015.