Kategória: <span>Nezaradené</span>

Článok

Program – oprava času liturgií a kronika farnosti

Sláva Isusu Christu!Včera som poslal program pre Trnavu so zlým časom liturgií počas týždňa, správny čas je o 18:00 hod. Za chybu sa ospravedlňujem, v prílohe nájdete opravený program. Ešte by som rád pripomenul, že máme vytlačenú kroniku farnosti a bude možne si ju požičať. Viac info mailom o týždeň. S pozdravom o. Marián Liturgický...

Článok

Program pre Piešťany aj Trnavu

Sláva Isusu Christu!Dnes slávime sviatok zoslania Svätého Ducha. Aj my, dnešní učeníci Ježiša Krista, sme povolaní byť svedectvom pre tento svet – stať sa s pomocou Sv. Ducha prameňom pokoja, láskavosti, miernosti, nádeje a lásky. V prílohe nájdete program. Je možné sa už prihlásiť na letný tábor. o. Marián Liturgický program 20. až 26. 5....

Článok

Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!V prilohe posielam program na tento týždeň. Dávam do pozornosti, že zajtra – v utorok bude sv. liturgia o pol hodinu skôr, teda o 17:30 hod. Za nami je maďarská omša a inak nestíhame našu sv. liturgiu skončiť do 18:30 hod. Zvyšok programu je bez zmeny. o. Marián Liturgický program 13. až 19....

Článok

Nová čaša a diskos.

Sláva Isusu Christu!Dnes pred začiatkom sv. liturgie posvätíme novú čašu, diskos aj kadidlo. Obrad nie je dlhý, začneme o 18:00 hod. Túto nedeľu majú deti prijímanie Eucharistie po prvej spovedi, tak by sme novú čašu už použili. Čaša a diskos sú pozlátené, spolu s hviezdicou, lyžičkou a kopijou stáli 971 eur. Darcovia už na tento...

Článok

Program na tento týždeň

Christos voskresse!Týmto pozdravom sa zdravíme do stredy vrátane, od štvrtka – sviatku Nanebovstúpenia Pána sa vrátime ku klasickému "Sláva Isusu Christu!" Pripomínam, že vo štvrtok je prikázaný sviatok, sv. liturgia bude večer o 18:00 hod. V prílohe posielam program pre Trnavu aj Piešťany. Plánované letné tábory pre deti: 7. – 12. júl: Letný eparchiálny tábor...

Článok

Program na tento týždeň

Christos voskresse!Dnes je na fare veľká večiereň o 18:30 hod., zvyšné oznamy nájdete v prílohe. Bol som v rodnej obci v Drienove, máme tam nový oltár a ikonostas, ktoré boli posvätené. Hlavným slúžiteľom bol o. arcibiskup a metropolita Jonáš. Myšlienkou homílie bolo, že Kristus nám – podobne ako Samaritánke – ukazuje pravdu o nás samých,...

Článok

Program na tento týždeň

Christos voskresse!Posielam program na budúci týždeň. Stretnutie detí pripravujúcich sa na prvé prijatie sviatosti zmierenia bude v stredu. Vo štvrtok sv. liturgia nebude. Prajem požehnanú nedeľu a pokojný budúci týždeň o. Marián Liturgický program 22. až 28. 4. 2024 TT.pdf Liturgický program 5. 5. 2024 PN.pdf

Článok

Program na tento týždeň

Christos voskresse!V prílohe nájdete liturgický program, dnes je večiereň o 18:30 hod. o. Marián Liturgický program 15. až 21. 4. 2024 TT.pdf

Článok

Program na budúci týždeň

Christos voskresse!Sväté liturgie sa počas týždňa posúvajú na 18:00 hod. Pozývame k rodinnej modlitbe za obete havárie na Spišskej Kapitule. V piatok o 17:00 hod. bude na fare stretnutie detí pripravujúcich sa na sviatosť zmierenia. Kto u nás ešte nebol nájde nás na adrese: Mikuláša Kopernika 32, Trnava. Bývame na Kopánke, na fare je logo...

Článok

Program na Svetlý týždeň

Christos voskresse!Všetkým prajem požehnanú Paschu a pokojný rodinný čas. Najbližšia liturgia je už zajtra, program nájdete v prílohe. Ikona Paschy zobrazuje Ježiša Krista stojaceho na rozbitých dverách podsvetia, ktorý pomáha vstať Adamovi a Eve ako zástupcom ľudstva. Nech Vzkriesený Kristus pomáha aj nám povstať zo všetkých našich trápení a temnôt. Tak ešte raz: Christos voskresse!...