Správca farnosti

O. Marián Sabol pochádza z obce Drienov v okrese Prešov. Po štúdiu na FEI TU v Košiciach pokračoval v štúdiu na Teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2004. Pôsobil ako kaplán v Poprade (2004 -2005), potom ako farár a neskôr ako  protopresbyter vo farnosti Telgárt v Bratislavskej eparchii (2005 – 2022). Od 1. 3. 2022 je farárom v Trnave. Je ženatý a má 6 detí.