Program – zmena času liturgie 25. marca

Sláva Isusu Christu!V sobotu 25. marca bude sv. liturgia podvečer o 17:30 hod., teda nie o 10:00 hod., ako bolo v nedeľu vyhlásené. Keďže je v tento deň prikázaný sviatok, dajte to, prosím, vedieť svojim blízkym a priateľom. Ak by som tým niekomu spôsobil komplikácie, vopred sa ospravedlňujem. o. Marián

Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu! V prílohe posielam program. V oznamoch som zabudol pripomenúť, že budúcu nedeľu sa posúva čas na letný a teda budeme spať o hodinu menej. o. Marián Vyhlasenie charis TT – za rok 2022.pdf Liturgický program 20. 3. až 26. 3 2023 TT.docx.pdf

Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!V prílohe posielam program. Prajem požehnané dni. o. Marián Liturgický program 13. 3. až 19. 3 2023 TT.pdf Liturgický program 26. 3 2023 PN.pdf Vyhlasenie charis TT – za rok 2022.pdf

Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!V prílohe posielam program na budúci týždeň. Tiež vyhlásenie k 2% z dane. o. Marián Vyhlasenie charis TT – za rok 2022.pdf Liturgický program 6. 3. až 12. 3 2023 TT.pdf

Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!Posielam program na tento týždeň. Malá zmena – večiereň dnes na fare nebude. Prajem požehnaný týždeň o. Marián Liturgický program 27. 2. až 5. 3 2023 TT.docx.pdf Liturgický program 12. 3 2023 PN.docx.pdf Vyhlasenie charis TT – za rok 2022.pdf

Tlačivo pre OZ Charis

Kto by chcel z daní podporiť naše OZ, tlačivo nájde v prílohe. Vyhlasenie charis TT – za rok 2022.pdf