Liturgický program 15.-21. august, tabuľka na farský deň

15. augusta  je prikázaný sviatok a liturgia bude o 17:30 hod. v kostole sv. Heleny. Pri liturgii bude aj požehnanie bylín, kto má, môže doniesť. Potom si uvaríte dobrý čaj… Aktuálny liturgický program pre Trnavu od 15-21 augusta nájdete tu. Dňa 4. septembra sa v golfovom areáli v Trnave uskutoční farský deň. Všetci ste pozvaný. Link na prihlásenie sa cez online tabuľku: online tabuľka o. Marián

Farský tábor detí našej farnosti sme prežili radostne

Farský tábor detí našej farnosti sme prežili radostne spolu s 21 deťmi a 4 dospelými v diecéznom centre pre mládež Archa v Bojničkách. Témou tábora bolo SI VÝNIMOČNÝ a opierali sme sa o rovnomennú knihu Maxa Lucado. Čo všetko sme robili a zažili? Hrali sme sa spoločenské hry, kalčeto, súťažili sme v kvíze, športovali sme na miestnom multifunkčnom ihrisku. Na netradičnej olympiáde sme strieľali zo vzduchovky, pľuli vodou do diaľky, máčali čajové sáčky počupiačky, prenášali loptičky v lyžiciach, gúľali loptičky papierovými jarčekmi i pochodovali ihriskom s balónmi. Boli sme v planetáriu i na vyhliadke nad Hlohovcom. V kaplnke centra sme...

Požehnanie ovocia a príspevok na LET

V nedeľu po sv. liturgii bude požehnanie ovocia a zeleniny. Kto niečo má, môžete to doniesť. LET 2022: Cena za tábor je aktuálne 130 eur, 60 eur doplatí naša farnosť. o. Marián

Farský tábor Bojničky – info

Základné info k farskému táboru nájdete na priloženom odkaze. V prípade akýchkoľvek nejasností ma môžete kontaktovať o. Marián InfoLeták Farský tábor 2022.pdf

Šaštín 24. a 25. júna

Program odpustovej slávnosti   24. – 25. júna v Šaštíne. Program začína už v piatok, je vhodný pre rodiny a je možnosť sa v Šaštíne aj ubytovať. Môžete sa rýchlo a jednoducho nahlásiť cez link uvedený v texte. o. Marián Drahí otcovia, v súvislosti s odpustovou slávnosťou, ktorá bude v sobotu, 25. júna 2022 v Šaštíne ponúkame rozšírený rámcový program s nocľahom z piatka na sobotu. Tematickou náplňou bude okrem iného predstavenie spoločenstiev FEB (farských evanjelizačných buniek) ako jednej alternatívy pastorácie vo farnosti. Pozvanie prijali o. Slavomír Zahorjan, o. Peter Milenky a laici zo spoločenstiev FEB. Program : Piatok 18.00 Sv....