Farská veselica

Slava Isusu Christu! Bratia a sestry, pred týždňom sme zažili už šiesty ročník našej veselice, ktorá sa konala v KD Budmericiach. Som rád že sa nám toto dielo darí a že prináša radosť nielen nám z farnosti ale aj iným našim priateľom, či známym. Vedieť sa s niekým potešiť a zabaviť nie je malichernosť ale umenie lásky a radosti. Evanjelium v praxi nie je zamračená tvár a stále poučovanie o hlbokých teologických či dogmatických pravdách. Je to posolstvo otvoreného srdca a ruky ktoré sú vždy ochotné poslúžiť. Ďakujem Vám všetkým za Vašu prítomnosť i všetkým Vám za organizáciu, či dary...

Generálna audiencia Svätého Otca: Všetci sme povolaní ku svätosti

Vatikán 19. novembra (RV) Krásne slnečné počasie privítalo dnes pápeža Františka na Námestí sv. Petra spolu s početnými pútnikmi z celého sveta, ktorí sa prišli zúčastniť na generálnej audiencii. Medzi prítomnými nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Svätý Otec aj dnes pokračoval v cykle katechéz o Cirkvi, pričom sa zameral na tému: všeobecné povolanie ku svätosti.

Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu o komplementárnosti muža a ženy

Vatikán 17. novembra (RV) Obhajoba manželstva a rodiny nie je vecou ideológie, zdôraznil Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu vo Vatikáne, venovanom téme komplementarity muža a ženy. Pripomenul, že vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy je vyjadrením harmónie rozličných darov Ducha Svätého a patrí k základu manželstva a rodiny, ktorá je „prvou školou, kde sa učíme oceniť naše dary a dary tých druhých a učíme sa umeniu spolunažívania.“

Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelista Lukáša patróna farnosti

V gréckokatolíckej farnosti svätého apoštola a evanjelistu  Lukáša v Trnave, sa  v nedeľu 12.10. konala odpustová slávnosť.  Slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova. Od štvrtka do soboty pozvaní kazatelia o. Branislav Popelka a o. Rudolf Galgóci rozprávali o rodine a modlitbe a potrebe rodiny žiť z Eucharistie. V sobotu sme vstúpili do samotného sviatku veľkou večierňou s lítiou. V nedeľu zavítal medzi nás vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý predsedal archijerejskej božskej liturgii. Pred svätou litugiou vladyka posvätil nové oltárné plachty, ktoré majú upútať oko človeka a upriamiť pozornosť na Kristovu krásu. V homílii  upriamil pozornosť veriacich na ich vzťah k cirkvi a poukázal na média, ktoré často propagujú a hovoria o tom čo je práve moderné...

Kompletný text záverečnej správy biskupskej synody o rodine

Rím 22. októbra (TK KBS) Mimoriadne zasadnutie biskupskej synody o rodine bolo 18. októbra ukončené všeobecným zasadnutím, pri ktorého predpoludňajšej časti bola tiež prednesená Synodálna správa (tzv. Relatio synodi). V snahe o ponúknutie komplexných informácií o mimoriadnej synode vám prinášame aj úplný pracovný preklad textu Synodálnej správy

  • 1
  • 2