Program – oprava času liturgií a kronika farnosti

Sláva Isusu Christu!Včera som poslal program pre Trnavu so zlým časom liturgií počas týždňa, správny čas je o 18:00 hod. Za chybu sa ospravedlňujem, v prílohe nájdete opravený program. Ešte by som rád pripomenul, že máme vytlačenú kroniku farnosti a bude možne si ju požičať. Viac info mailom o týždeň. S pozdravom o. Marián Liturgický program 20. až 26. 5. 2024 TT.pdf

Program pre Piešťany aj Trnavu

Sláva Isusu Christu!Dnes slávime sviatok zoslania Svätého Ducha. Aj my, dnešní učeníci Ježiša Krista, sme povolaní byť svedectvom pre tento svet – stať sa s pomocou Sv. Ducha prameňom pokoja, láskavosti, miernosti, nádeje a lásky. V prílohe nájdete program. Je možné sa už prihlásiť na letný tábor. o. Marián Liturgický program 20. až 26. 5. 2024 TT.pdf Liturgický program 2. 6. 2024 PN.pdf

Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!V prilohe posielam program na tento týždeň. Dávam do pozornosti, že zajtra – v utorok bude sv. liturgia o pol hodinu skôr, teda o 17:30 hod. Za nami je maďarská omša a inak nestíhame našu sv. liturgiu skončiť do 18:30 hod. Zvyšok programu je bez zmeny. o. Marián Liturgický program 13. až 19. 5. 2024 TT.pdf

Nová čaša a diskos.

Sláva Isusu Christu!Dnes pred začiatkom sv. liturgie posvätíme novú čašu, diskos aj kadidlo. Obrad nie je dlhý, začneme o 18:00 hod. Túto nedeľu majú deti prijímanie Eucharistie po prvej spovedi, tak by sme novú čašu už použili. Čaša a diskos sú pozlátené, spolu s hviezdicou, lyžičkou a kopijou stáli 971 eur. Darcovia už na tento úmysel prispeli sumou 400 eur, kto by sa chcel pridať, môžete prispieť akúkoľvek sumou na farský účet: SK06 1111 0000 0010 5170 0001. Ak by chcel dnes niekto prijať sviatosť zmierenia, budem v chráme aj pred sv. liturgiou. Ďakujem o. Marián

Program na tento týždeň

Christos voskresse!Týmto pozdravom sa zdravíme do stredy vrátane, od štvrtka – sviatku Nanebovstúpenia Pána sa vrátime ku klasickému "Sláva Isusu Christu!" Pripomínam, že vo štvrtok je prikázaný sviatok, sv. liturgia bude večer o 18:00 hod. V prílohe posielam program pre Trnavu aj Piešťany. Plánované letné tábory pre deti: 7. – 12. júl: Letný eparchiálny tábor Kľačno 28. – 31. júl: Farský tábor Pruské Iné farské akcie: 22. september: Farský deň v Golfovom areáli v Trnave na Kamenáči. 9. november: Farská veselica Do letných prázdnin by sme ešte mohli stihnúť farský cyklovýlet a Farský deň s rodinami v Budmericiach (možno už...

Program na tento týždeň

Christos voskresse!Dnes je na fare veľká večiereň o 18:30 hod., zvyšné oznamy nájdete v prílohe. Bol som v rodnej obci v Drienove, máme tam nový oltár a ikonostas, ktoré boli posvätené. Hlavným slúžiteľom bol o. arcibiskup a metropolita Jonáš. Myšlienkou homílie bolo, že Kristus nám – podobne ako Samaritánke – ukazuje pravdu o nás samých, bez toho aby nás súdil. Ak tento obraz v Jeho zrkadle prijmeme, Pravda nás oslobodí a uzdraví. Spojil to aj so Samaritánom – ten rany očistil, dezinfikoval a potrel olejom aby sa zahojili. Tak všetkým prajem Ježišovu prítomnosť ktorá uzdravuje – do celého týždňa. o....