Program budúceho týždňa pre Trnavu

Sláva Isusu Christu! Posielam program na budúci týždeň. Pripomínam, že dnes o 16:30 hod. sa stretneme u Kavuľovcov na nácviku jasličkovej slávnosti. Adresa: ul. Oskara Čepana 11, časť Kamenný mlyn, Trnava. Mapku od Petra nájdete v prílohe. Pozvaní sú všetci účinkujúci. Dávam do pozornosti aj návrhy kandidátov do farskej rady. Môžete ich dopísať aj do online tabuľky. Priebežne tabuľku synchronizujem so zoznamom v chráme. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-S34Q9YGmPgvP28Z7Fhk5_kfb9pl0KKYWjXZcWvYiqw/edit?usp=sharing Deti aj dospelých pozývame k aktivite Moja Filipovka. Myšlienka na záver: Boh nám ponúka výzbroj a chce aby sme si ju obliekli – pravdu, spravodlivosť, pohotovosť pre šírenie evanjelia pokoja, vieru, spásu a Božie slovo....

Liturgia v UPC

Sláva Isusu Christu! Dnes o 19:30 hod. bude sv. liturgia v UPC v Trnave, presnejšie v kostole u Jezuitov. Kto by sa chcel k nám pridať, radi ho privítame. Vo štvrtok po liturgii budú modlitby k sv. Charbelovi. o. Marián

Program tohto týždňa

Sláva Isusu Christu! V prílohe nájdete program pre Trnavu aj Piešťany. Ďakujem za včerajšie stretnutie s deťmi na fare, veľmi sme sa potešili. Sú veľmi šikovní, bude to super…V prílohe je aj dokument pre deti k Filipovke. Dávam do pozornosti aj návrhy kandidátov do farskej rady. Môžete ich dopísať aj do online tabuľky (ktorú nám pripravila Ingrid). Priebežne budem tabuľku synchronizovať so zoznamom v chráme. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-S34Q9YGmPgvP28Z7Fhk5_kfb9pl0KKYWjXZcWvYiqw/edit?usp=sharing Myšlienka na záver: Ježišove kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, lásky, milosrdenstva a radosti. A my môžeme toto kráľovstvo prinášať aj dnes tam, kde práve budeme… Prajem všetkým požehnaný a úspešný týždeň. o. Marián Liturgický program...

Liturgický program 14.-20. november

V utorok po liturgii je nácvik akatistu. Pozývam všetkých, ktorí nám spevom môžete pomôcť. Dňa 25. decembra popoludní bude Jasličková slávnosť. V stredu o 18:00 je nácvik spevu na Jasličkovú slávnosť. Pozývam všetkých mládežníkov a muzikantov. Nácvik jasličkovej slávnosti (herci) bude budúcu nedeľu na fare o 17:00 hod. V sobotu je naša liturgia a akatist na Trnavskej novéne o 15:30 hod. Všetci ste pozvaní! V decembri budú voľby do farskej rady. Listina na zápis kandidátov je umiestnená v chráme a môžete do nej zapisovať svoje návrhy. V utorok začína pôstne obdobie pred narodením Pána – filipovka. Pre deti a mládež...

Liturgický program na tento týždeň

Od budúceho týždňa budú prebiehať voľby do Farskej rady. Štatút si viete naštudovať na priloženom linku. Ešte stále si môžete predplatiť časopis Slovo, ročné predplatné je vo výške 27 € Budúci týždeň bude jesenná zbierka na Solidárny fond V čase od 1. do 8. novembra je možnosť získať plnomocné odpustky za duše zosnulých. Liturgický program 7. až 13. november 2022 TT a PN.pdf Štatút farskej rady.pdf

Liturgický program na tento týždeň

Pre Piešťany dávame do pozornosti, že sv. liturgia s panychídou bude aj zajtra, 1. novembra o 15:00. Sv. omša tam bude iba ráno, podobne ako v nedeľu. Liturgický program 31 október až 6. november 2022 TT PN.pdf