Pastirik č. 5

Christos Voskrese. Bratia a sestry posielam ďalšie číslo farského časopisu. Prajem Vám požehnaný čas poprazdenstva Paschy. S pozdravom o. František Pastirik č. 5.pdf

Info k liturgickému programu

Slava Isusu Christu!Bratia a sestry len Vás informujem pre istotu, že liturgický program bude na fare v takých časoch ako je uvedené v Pastiriku. Vďaka o. František

Tabuľka k Božiemu hrobu

Slava Isusu Christu. Bratia a sestry v prílohe máte tabuľku ke sa môžete zapísať k ucteniu si plaščenice a pobudnúť chvíľu v modlitbe. Časovo je to rozdelené po 15 minút ale môžete sa zapísať aj do viacerých koloniek ak chcete byť dlhšie. Vchod zo záhrady bude stále otvorený. Po každej Bohoslužbe môžete prísť prijať Eucharistiu. V nedeľu Paschy budem po utierni a po svätej liturgii rozdávať Eucharistiu a požehnávať jedlá. Pozývam Vás, aj keď individualne aby nám strach nezabránil prijať Ježiša, či prežiť radostnú Paschu. Prajem požehnaný veľký Piatok Kristovho umučenia a radostné prežitie sviatkov zmŕtvychvstania nášho Pána. Christos Voskrese....

Pastirik č. 4

Slava Isusu Christu!Bratia a sestry v prílohe máte ďalšie číslo farského časopisu. Takisto si tam nájdete aj domáce uctenie plaščenice, požehnanie jedál. Prajem Vám požehnané prežitie strastného týždňa a radosť zo vzkrieseného Krista. S pozdravom o. František Pastirik č. 4.pdf Posvätenie paschálnych pokrmov bez kňaza.pdf Uctenie plaščanice bez kňaza.pdf

Kvetný víkend mladých a stretnutie s vladykom Petrom

Kristus medzi nami! Milí moji, preposielam Vám mail od o. Igora z Trenčína, ktorý je zodpovedný za prácu s mládežou v našej eparchii. Tak ako som písal v Pastiriku tento víken je víkendom pre mladých. Má názov zjednotení. Mladí z celej našej metropolie sa stretávajú takto online na rôznych prenáškach, modlitbách spolu so svojimi biskupmi. Stretnutie s našim vladykom bude zajtra na kvetnú nedeľu od 15.00 do 17.00. Je určené predovšetkým pre mladých od 14 rokov ale ani mladším to určite neublíži. Je potrebné sa zaregistrovať. Stretnutie online bude cez zoom. V maily nižšie sú všetky odkazy kde sa treba...

Charis Trnava 2% – poďakovanie a prosba

Slava Isusu Christu. Bratia a sestry všetkým Vám chcem poďakovať že už niekoľko rokov prispievate svojimi dvoma percentami na rôzne projekty vo farnosti. Až do minulého roka to bolo cez občianske združenie stauros pri Bratislavskej farnosti. Až do minulého roka sme sa pohybovali v rozmedzi od 300 do 400 eur. Za tieto peniaze sa postupne nakúpili: dataprojektor, farebná tlačiareň, podporili sa letné tábory pre deti, nakúpli sa rôzne písacie a kresliace potreby pre deti, podprila sa nimi aj naša farská veselica, pomohlo sa pri organizovaní duchovných obnov vo farnosti a podobne. Od minulého roka je už možnosť prispievať 2% na...