Pastirik č. 16

Nové číslo farského časopisu platného od 21. septembra do 4. októbra si môžete pozrieť v sekcii Pastirik a oznamy.

Pastirik č. 15

Nové číslo farského časopisu platného od 7. do 20. septembra si môžete pozrieť v sekcii Pastirik a oznamy.

Zmena dátumu sv. liturgie

Slava Isusu Christu! Bratia a sestry vo štvrtok 3.9. svätá liturgia nebude. Namiesto štvrtka bude svätá liturgia zajtra v Stredu  2.9. o 19.00 na fare v kaplnke. Ďakujem a prajem príjemný večer. o. František

Kondolencia vladyku Petra

Bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák vyjadruje vladykovi Nilovi a celej mukačevskej eparchii úprimnú sústrasť nad úmrtím vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho biskupa. Drahý vladyka Nil, bratia kňazi a veriaci Mukačevskej eparchie!Sláva Isusu Christu! S hlbokým zármutkom, ale s vierou v Kristovu lásku a večný život sme prijali správu o odchode do večnosti vladyku Milana Šášika. V našich srdciach ostane navždy jeho úprimné priateľstvo, láskavý vzťah k veriacim, horlivosť v práci pre eparchiu, úcta k Bohorodičke, ale najmä jeho viera v Boha a v Krista vzkrieseného. Svoje biskupské heslo: Poslal ma hlásať evanjelium chudobným, naplnil celým svojím kňazským životom i...

Liturgia k sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista (11. 6. 2020) bude o 17.30

SICH! Bratia a sestry, liturgia k odporúčanému sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, ktorý pripadá na 11. júna, sa bude sláviť vo farskom chráme v Trnave o 17.30. Liturgický kalendár a čítania k sviatku: https://lc.kbs.sk/?den=20200611&obrad=gr o. František

Informácie ku Kvetnej nedeli a blížiacim sa Veľkonočným sviatkom

SICH! Bratia a sestry, keďže prežívame  bolestné duchovné odlúčenie, modlitby požehnaní na kvetnú nedeľu, veľký piatok i nedeľu Paschy môžete nájsť v poslednom Pastiriku. Takisto si môžete stiahnuť do mobilu aplikáciu Časoslov, kde nájdete liturgické slávenie na každý deň. Spolu sa potom môžete v rodine modliť večierne, časy alebo si čítať Božie Slovo na daný deň. Nezabudnite si doma vyhradiť miesto na modlitbu,  aby ste tam mali ikonu, sviečku, sväté písmo.  Každý deň do Paschy Vám  budem o 21:00 žehnať a modliť sa za Vás. Pri posvätení bahniatok  zajtra v kaplnke budem mať úmysel aj na tie Vaše, ktoré zajtra budete mať...