Program do budúceho týždňa

Sláva Isusu Christu! V prílohe posielam program pre Trnavu a Piešťany. V programe pre Trnavu pribudla zádušná liturgia s panychídou v piatok večer o 17:30 hod. v kostole sv. Heleny. Úmysel je za našich blízkych zosnulých. Ku karnevalu: – Prosím rodičov detí, ktoré sa zúčastnia karnevalu, aby ste ich prihlásili do online tabuľky. Ide nám o odhad cien aj tomboly, ktoré budeme potrebovať. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DV6BWsGnZ9aWJxunyho5kGXBCF7Bye9bgB1SqPljB8Q/edit?usp=sharing – V piatok o 18:30 hod. pozývam staršiu mládež na stretko na fare, počas ktorého niečo pripravíme na farský karneval. Prajem všetkým požehnaný čas. o. Marián 0915/92 66 06 Liturgický program 6. 2. až 12....

Program na budúci týždeň

Sláva Isusu Christu! Posielam program do budúceho týždňa pre Trnavu. Kto by si chcel pozrieť záznam zo včerajšej liturgie slávenej pri príležitosti 15. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na Metropolitnú cirkev sui iuris. Liturgiu nájdete v archíve RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/382174#197 V prílohe nájdete aj hospodársky výkaz farnosti za rok 2022. K riadku 40 – Ostatné nedaňové výdaje som zabudol vyhlásiť položky ako poistka za faru, ikony sv. Lukáša, plakety a pamätné listy. Podrobný prehľad výdajov dostane každý člen hospodárskej rady pri najbližšom stretnutí. Prajem požehnaný večer a podobne celý budúci týždeň. o. Marián Liturgický program 30. 1. až 5. 2...

Program tohto týždňa

Sláva Isusu Christu!Včera som posviacal príbytky v Piešťanoch. Ďakujem všetkým za prijatie. V skratke: 1. Dnes prišla správa o menovaní vl. Milana Lacha za pomocného biskupa našej Bratislavskej Eparchie. Odovzdávam ho do vašich modlitieb. Predpokladám, že to je len prvý krok zmien, ktoré nás tento rok čakajú. Odovzdávam do modlitieb aj nášho o. Františka, ktorého sa táto zmena tiež dotýka. https://www.postoj.sk/122890/milan-lach-sa-vracia-na-slovensko-bude-pomocnym-biskupom-bratislavskej-eparchie 2.V sobotu 11. februára popoludní bude u Saleziánov na Kopánke náš Farský karneval. Pozývame všetkých, téma karnevalu je voľná. 3. Program pre Trnavu a Piešťany som rozdelil do 2 samostatných súborov, nájdete ich v prílohe. 4. Dnes je na...

Program do budúceho týždňa a posviacanie v Piešťanoch

Sláva Isusu Christu! V prilohe posielam program pre Trnavu. Pripomínam, že od pondelka bude prebiehať rekonštrukcia námestia SNP a ku chrámu sa nebude dať dostať autom smerom od Právnickej fakulty. Viac info nájdete na: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/rekonstrukcia-namestia-snp-prinesie-dopravne-zmeny-v-centre-mesta Pre Piešťany: Myslel som, že v Piešťanoch budem posviacať domy v piatok, ale nebola na tom zhoda. Navrhujem budúcu nedeľu popoludní napr. od 15:00 hod. Kto bude chcieť, dohodneme sa v nedeľu po liturgii. o. Marián Sabol Liturgický program 16. 1. až 22. 1 2023 TT.pdf

liturgia dnes – na fare

Sláva Isusu Christu!Svätá liturgia bude dnes na fare v kaplnke, v riadnom čase o 17:30 hod. Ak by sa chcel niekto vyspovedať, možnosť bude o 17:00 hod. Prajem požehnaný deň o. Marián