Kondolencia vladyku Petra

Bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák vyjadruje vladykovi Nilovi a celej mukačevskej eparchii úprimnú sústrasť nad úmrtím vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho biskupa. Drahý vladyka Nil, bratia kňazi a veriaci Mukačevskej eparchie!Sláva Isusu Christu! S hlbokým zármutkom, ale s vierou v Kristovu lásku a večný život sme prijali správu o odchode do večnosti vladyku Milana Šášika. V našich srdciach ostane navždy jeho úprimné priateľstvo, láskavý vzťah k veriacim, horlivosť v práci pre eparchiu, úcta k Bohorodičke, ale najmä jeho viera v Boha a v Krista vzkrieseného. Svoje biskupské heslo: Poslal ma hlásať evanjelium chudobným, naplnil celým svojím kňazským životom i...

Liturgia k sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista (11. 6. 2020) bude o 17.30

SICH! Bratia a sestry, liturgia k odporúčanému sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, ktorý pripadá na 11. júna, sa bude sláviť vo farskom chráme v Trnave o 17.30. Liturgický kalendár a čítania k sviatku: https://lc.kbs.sk/?den=20200611&obrad=gr o. František

Informácie ku Kvetnej nedeli a blížiacim sa Veľkonočným sviatkom

SICH! Bratia a sestry, keďže prežívame  bolestné duchovné odlúčenie, modlitby požehnaní na kvetnú nedeľu, veľký piatok i nedeľu Paschy môžete nájsť v poslednom Pastiriku. Takisto si môžete stiahnuť do mobilu aplikáciu Časoslov, kde nájdete liturgické slávenie na každý deň. Spolu sa potom môžete v rodine modliť večierne, časy alebo si čítať Božie Slovo na daný deň. Nezabudnite si doma vyhradiť miesto na modlitbu,  aby ste tam mali ikonu, sviečku, sväté písmo.  Každý deň do Paschy Vám  budem o 21:00 žehnať a modliť sa za Vás. Pri posvätení bahniatok  zajtra v kaplnke budem mať úmysel aj na tie Vaše, ktoré zajtra budete mať...

Usmernenie o verejných boslužbách od 10.3. do 23.3. 2020

SICH!Bratia a sestry program neverejného slávenia Bohoslužieb v našej farnosti je následovný: Piatok 13.3. o 17.30 Liturgia vopred posvätených darov  –  kaplnka na fare Sobota 14.3. o 8.00 Svätá liturgia zádušná    – kaplnka na fare Nedeľa 15.3. o 10.00 Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého (za farnosť) – kaplnka na fare  Do 23.3. sú všetky verejné bohoslužby zrušené. Neverejné bohoslužby budem v tomto čase sláviť iba v kaplnke na fare. Príjmime to všetko s pokorou voči danej situácii a v poslušnosti voči autoritám.  Presvjataja Bohorodice spasi nas.     o.František Fedorišin

Farská veselica

Slava Isusu Christu! Bratia a sestry, pred týždňom sme zažili už šiesty ročník našej veselice, ktorá sa konala v KD Budmericiach. Som rád že sa nám toto dielo darí a že prináša radosť nielen nám z farnosti ale aj iným našim priateľom, či známym. Vedieť sa s niekým potešiť a zabaviť nie je malichernosť ale umenie lásky a radosti. Evanjelium v praxi nie je zamračená tvár a stále poučovanie o hlbokých teologických či dogmatických pravdách. Je to posolstvo otvoreného srdca a ruky ktoré sú vždy ochotné poslúžiť. Ďakujem Vám všetkým za Vašu prítomnosť i všetkým Vám za organizáciu, či dary...