Chrám

Gotický chrám svätej Heleny z r. 1238 je najstarší a najmenší v Trnave. V 17. storočí bol výrazne barokovo upravený. Nachádza sa na začiatku pešej zóny na rohu ulíc Hlavná a Dolné bašty.

Pravdepodobne bol kostol pôvodne zasvätený sv. archanjelovi Michalovi, v 14. alebo15. storočí bolo patrocínium zmenené. Najstaršia zachovaná písomná správa z roku 1490 hovorí o škodách spôsobených na kostole a jeho zariadení. V stredoveku slúžil ako špitálsky kostolík. Budova mestského xenodochia (špitála a chudobinca) vedľa kostola bola v prvej polovici l9. storočia prestavaná v klasicistickom slohu.

Pôvodným kostolom bola pravdepodobne terajšia svätyňa, ku ktorej neskôr pribudovali loď kostola. Je to jednoloďová stavba s polygonálne uzavretým presbytériom s rebrovou krížovou klenbou. Po oboch stranách lode sú barokové kaplnky. Nad gotickým portálom je trojdielna edikula s kamennými plastikami z l5. storočia. Kamenný kríž vedľa vstupného portálu je dielom trnavskej dielne Ignáca Melcera (1739).

Jednoduchý hlavný oltár v pseudogotickom slohu pochádza z konca 19. storočia, podobne ako vitráže okien vo svätyni. V južnej kaplnke je oltár Muža bolesti z obdobia okolo roku 1700, po stranách s neskorogotickými oltárnymi krídlami z obdobia okolo roku 1500. V severnej kaplnke sa nachádza bočný oltár s obrazom Panny Márie Loretánskej z rokov 1725-1728. Pod omietkou kostola sa našli pôvodné gotické fresky, vo svätyni sa zachovalo gotické pastofórium.  Na severnej strane vedľa presbytéria je gotická vežička s kružbovými oknami. V roku 1766 dali do veže zvon sv. Alžbety a o päť rokov neskôr zvon sv. Heleny.