Author: admin

Článok

Program budúceho týždňa pre Trnavu

Sláva Isusu Christu! Posielam program na budúci týždeň. Pripomínam, že dnes o 16:30 hod. sa stretneme u Kavuľovcov na nácviku jasličkovej slávnosti. Adresa: ul. Oskara Čepana 11, časť Kamenný mlyn, Trnava. Mapku od Petra nájdete v prílohe. Pozvaní sú všetci účinkujúci. Dávam do pozornosti aj návrhy kandidátov do farskej rady. Môžete ich dopísať aj do...

Článok

Liturgia v UPC

Sláva Isusu Christu! Dnes o 19:30 hod. bude sv. liturgia v UPC v Trnave, presnejšie v kostole u Jezuitov. Kto by sa chcel k nám pridať, radi ho privítame. Vo štvrtok po liturgii budú modlitby k sv. Charbelovi. o. Marián

Článok

Program tohto týždňa

Sláva Isusu Christu! V prílohe nájdete program pre Trnavu aj Piešťany. Ďakujem za včerajšie stretnutie s deťmi na fare, veľmi sme sa potešili. Sú veľmi šikovní, bude to super…V prílohe je aj dokument pre deti k Filipovke. Dávam do pozornosti aj návrhy kandidátov do farskej rady. Môžete ich dopísať aj do online tabuľky (ktorú nám...

Článok

Liturgický program 14.-20. november

V utorok po liturgii je nácvik akatistu. Pozývam všetkých, ktorí nám spevom môžete pomôcť. Dňa 25. decembra popoludní bude Jasličková slávnosť. V stredu o 18:00 je nácvik spevu na Jasličkovú slávnosť. Pozývam všetkých mládežníkov a muzikantov. Nácvik jasličkovej slávnosti (herci) bude budúcu nedeľu na fare o 17:00 hod. V sobotu je naša liturgia a akatist...

Článok

Liturgický program na tento týždeň

Od budúceho týždňa budú prebiehať voľby do Farskej rady. Štatút si viete naštudovať na priloženom linku. Ešte stále si môžete predplatiť časopis Slovo, ročné predplatné je vo výške 27 € Budúci týždeň bude jesenná zbierka na Solidárny fond V čase od 1. do 8. novembra je možnosť získať plnomocné odpustky za duše zosnulých. Liturgický program...

Článok

Liturgický program na tento týždeň

Pre Piešťany dávame do pozornosti, že sv. liturgia s panychídou bude aj zajtra, 1. novembra o 15:00. Sv. omša tam bude iba ráno, podobne ako v nedeľu. Liturgický program 31 október až 6. november 2022 TT PN.pdf

Článok

Prvá svätá spoveď

Aj tento rok môžete u o. Mariána prihlásiť deti na prípravu na prvú svätú spoveď. Týka sa to pokrstených detí od začatej tretej triedy ZŠ:

Článok

Liturgický program od 24.-30. októbra

Ešte raz ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave odpustovej liturgie a agapé na fare. Kto by nechal nejaký tanier či misu na fare, dajte prosím vedieť o. Mariánovi. Do konca mesiaca si môžete predplatiť časopis Slovo, ročné predplatné je vo výške 27 €. V utorok po liturgii budú modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi. Budúcu...

Článok

Odpustová slávnosť 2022

Včera 23. októbra sme oslávili sviatok patróna našej farnosti sv. Lukáša slávnostnou svätou liturgiou, ktorú celebroval o. Vladimír Skyba, bratislavský protosynkel (generálny vikár). Slávnostnú svätú liturgiu nám okrem kantora Mira spríjemnil aj detský zbor našej farnosti pod vedením Zuzky Sabolovej a za doprovodu Zdenka Popika. Po obchode okolo kostola sa rodiny našej farnosti stretli na...

Článok

Vladyka C. Vasiľ pozýva dnes k modlitbe sv. ruženca

V krátkom videu o. arcibiskup Cyril Vasiľ aj Teba pozýva k modlitbe sv. ruženca dnes 18. októbra. Tento deň je dňom modlitieb za mier a pokoj vo svete. Na tento úmysel sa budeme modliť aj my dnes spolu v chráme sv. Heleny pred liturgiou o 17:00 hod. Ak by ste neplánovali prísť, tak sa môžete...

  • 1
  • 2
  • 7