Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!
Posielam program, nájdete ho v prílohe. Dnes večer o 18:30 hod. je na fare večiereň – pozývam.
Pred týždňom sme si pripomínali nedeľu Všetkých svätých a naše povolanie k svätosti. Včera sme sa nad evanjeliom o povolaní rybárov za apoštolov mohli zamyslieť, či aj my vnímame povolanie žiť s Ježišom, či nám život s ním skutočne pomáha alebo sa stáva ťarchou prikázaní a obmedzilo sa na "kresťanstvo bez Boha". Sme povolaní byť svetlom sveta a soľou zeme Mt 5,13-16:
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

Tento víkend sa v Trnave uskutoční festival Lumen, viac informácií nájdete tu:
https://festivallumen.sk/harmonogram/

Dnes večer sú v Trnave chvály u Jezuitov:
https://www.facebook.com/events/819349390118043/?ref=newsfeed&locale=sk_SK

V sobotu bude v rámci festivalu Lumen detský muzikál O nespokojnej halúzke:
https://www.facebook.com/events/1647423946076490/?ref=newsfeed

Liturgický program 3. až 9. 6. 2024 TT.pdf

Liturgický program 16. 6. 2024 PN.pdf