Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!

Posielam program na tento týždeň. Včera začala LET-ka, všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje deti ďakujem za dôveru. Verím, že tento týždeň bude pre nich nie len príjemným časom na tábore, ale aj povzbudením vo viere.

Včera sme v liste sv. apoštola Pavla Rimanom počuli vetu: "My silnejší, sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe." Sila kresťana sa má prejaviť aj v tom, že prijímame ľudí okolo seba a znášame ich slabosti. Nebeský Otec podobne prijíma aj nás s našimi slabosťami. Farnosť, ako rodina kresťanov, má byť miestom prijatia pre všetkých – inak zmýšlajúcich, zranených a slabých. Podobne, aj v našich rodinách, vytvárajme atmosféru prijatia a lásky. Rim 15, 7: "Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás , na Božiu slávu."

Prajem požehnané prázdninové dni.

o. Marián

Liturgický program 8. až 14. 7. 2024 TT.pdf