Usmernenie o verejných boslužbách od 10.3. do 23.3. 2020

SICH!Bratia a sestry program neverejného slávenia Bohoslužieb v našej farnosti je následovný: Piatok 13.3. o 17.30 Liturgia vopred posvätených darov  –  kaplnka na fare Sobota 14.3. o 8.00 Svätá liturgia zádušná    – kaplnka na fare Nedeľa 15.3. o 10.00 Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého (za farnosť) – kaplnka na fare  Do 23.3. sú všetky verejné bohoslužby zrušené. Neverejné bohoslužby budem v tomto čase sláviť iba v kaplnke na fare. Príjmime to všetko s pokorou voči danej situácii a v poslušnosti voči autoritám.  Presvjataja Bohorodice spasi nas.     o.František Fedorišin