Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!Včera sme slávili nedeľu Všetkých svätých. Každý z nás je povolaný k svätosti, byť soľou zeme a svetlom pre tento svet.
V prílohe nájdete program na tento týždeň pre Trnavu.

o. Marián

Citáty na povzbudenie

Filipanom 2, 12-15
A preto moji milovaní, … s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete.

Hebr 12, 14n
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.

Liturgický program 27. 5. až 2. 6. 2024 TT.pdf