Vladyka C. Vasiľ pozýva dnes k modlitbe sv. ruženca

V krátkom videu o. arcibiskup Cyril Vasiľ aj Teba pozýva k modlitbe sv. ruženca dnes 18. októbra. Tento deň je dňom modlitieb za mier a pokoj vo svete. Na tento úmysel sa budeme modliť aj my dnes spolu v chráme sv. Heleny pred liturgiou o 17:00 hod. Ak by ste neplánovali prísť, tak sa môžete pomodliť doma ako rodina.