Šaštín 24. a 25. júna

Program odpustovej slávnosti   24. – 25. júna v Šaštíne.

Program začína už v piatok, je vhodný pre rodiny a je možnosť sa v Šaštíne aj ubytovať. Môžete sa rýchlo a jednoducho nahlásiť cez link uvedený v texte.
o. Marián

Drahí otcovia, v súvislosti s odpustovou slávnosťou, ktorá bude v sobotu, 25. júna 2022 v Šaštíne ponúkame rozšírený rámcový program s nocľahom z piatka na sobotu. Tematickou náplňou bude okrem iného predstavenie spoločenstiev FEB (farských evanjelizačných buniek) ako jednej alternatívy pastorácie vo farnosti. Pozvanie prijali o. Slavomír Zahorjan, o. Peter Milenky a laici zo spoločenstiev FEB.

Program :
Piatok
18.00 Sv. liturgia v kaplnke
19:00 Večera
19.30 Modlitba chvál (vedie o. Peter Milenky)
20:30 „Zrelý kresťan = zrelá rodina“ (o. Slavomír Zahorjan)
následne predstavenie formácie v/cez FEB (farské evanjelizačné bunky)
Sobota
7.15 Raňajky
8.15 Osobné svedectvá členov FEB
9:00 Akatist v bazilike
9:30 Archijerejská sv. liturgia
následne: agapé
13.30 Predstavenie FEB v praxi
15:00 Atrakcie/Aktivity pre deti aj dospelých
Grilovačka
Počas katechéz budú mať detí súbežnú (oddelenú) aktivitu.

Cena na osobu za nocľah je 15€./dospelý; 7 €/dieťa.
Cena za stravu (večera + raňajky): 7 € dospelý; 5 € dieťa.
Prihlásenie je možné najneskôr do nedele 18. 6. 22 vyplnením formulára na odkaze.