Liturgický program 14.-20. november

  • V utorok po liturgii je nácvik akatistu. Pozývam všetkých, ktorí nám spevom môžete pomôcť.
  • Dňa 25. decembra popoludní bude Jasličková slávnosť.
  • V stredu o 18:00 je nácvik spevu na Jasličkovú slávnosť. Pozývam všetkých mládežníkov a muzikantov.
  • Nácvik jasličkovej slávnosti (herci) bude budúcu nedeľu na fare o 17:00 hod.
  • V sobotu je naša liturgia a akatist na Trnavskej novéne o 15:30 hod. Všetci ste pozvaní!
  • V decembri budú voľby do farskej rady. Listina na zápis kandidátov je umiestnená v chráme a môžete do nej zapisovať svoje návrhy.
  • V utorok začína pôstne obdobie pred narodením Pána – filipovka. Pre deti a mládež sme pripravili zamyslenia a úlohy na každý týždeň. Nájdete ich v chráme, alebo požiadajte o preposlanie emailom.
  • A nezabudnúť – Ježiš hľadá dobrovoľníkov ku konaniu dobra.

Liturgický program 14. až 20. november 2022 TT.pdf