Program tohto týždňa

Sláva Isusu Christu!Posielam program na budúci týždeň. Od štvrtka sa časy sv. liturgií posúvajú na skôr, teda na 17:30 hod. V stredu bude sv. liturgia o 18:00 hod. kvôli tomu, že predtým slúžim liturgiu v Piešťanoch. V čase od 1. do 8. novembra je možnosť získať plnomocné odpustky za duše zosnulých.

Na duchovnej obnove mužov sme zažili požehnaný a podnetný čas.
Lístok na farskú veselicu si, prosím, kúpte čo najskôr.

o. Marián

Liturgický program 30. 10. až 5. 11. 2023 TT.pdf

plagat LV23.pdf