Program na budúci týždeň

Sláva Isusu Christu!
Posielam program do budúceho týždňa pre Trnavu.
Kto by si chcel pozrieť záznam zo včerajšej liturgie slávenej pri príležitosti 15. výročia povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na Metropolitnú cirkev sui iuris. Liturgiu nájdete v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/382174#197

V prílohe nájdete aj hospodársky výkaz farnosti za rok 2022. K riadku 40 – Ostatné nedaňové výdaje som zabudol vyhlásiť položky ako poistka za faru, ikony sv. Lukáša, plakety a pamätné listy. Podrobný prehľad výdajov dostane každý člen hospodárskej rady pri najbližšom stretnutí.

Prajem požehnaný večer a podobne celý budúci týždeň.

o. Marián

Liturgický program 30. 1. až 5. 2 2023 TT.pdf

Výkaz o príjmoch a výdavkoch Trnava 2022.pdf