Príspevok na chod farností

Slava Isusu Christu!Drahí moji aj vďaka podnetu niektorých z Vás píšem tento mail ohľadom príspevkov na našu farnosť. Sami viete, že nikto to dnes nemá jednoduché. Situácia s covidom priniesla nové výzvy a možno aj nový pohľad na veci, ktoré sme doteraz žili v našich rodinách, ale i vo farnosti. Tým, že tento rok sa sväté liturgie viac neslávili verejne ako slávili v chráme tak aj príjmy zo zvončeka tento rok boli citelne nižšie. Preto by som Vás chcel pozvať všetkých k podpore farnosti príspevkom na farský účet. Môžete si nastaviť platobný príkaz, kde si určite sumu a tá Vám bude pravidelne odchádzať z účtu. Sumu nechcem určovať, sami viete v akej finančnej situácii sa nachádzate. Je to naša spoločná zodpovednosť starať sa o farnosť a pre Vás starostlivosť o kňaza vo farnosti. Som rád, že to vychádza z vašej iniciatívy. Modlím sa za Vás a vyprosujem Vám veľa Božích milostí.
Ďakujem už aj teraz tým z Vás, ktorí prispievate pravidelne každý mesiac alebo sporadicky a pomáhate riešiť finančnú situáciu.
číslo farského účtu: SK06 1111 0000 0010 5170 0001
S pozdravom Slava Isusu Christu! o.František