Požehnanie ovocia a príspevok na LET

V nedeľu po sv. liturgii bude požehnanie ovocia a zeleniny. Kto niečo má, môžete to doniesť.

LET 2022: Cena za tábor je aktuálne 130 eur, 60 eur doplatí naša farnosť.

o. Marián