Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelista Lukáša patróna farnosti

V gréckokatolíckej farnosti svätého apoštola a evanjelistu  Lukáša v Trnave, sa  v nedeľu 12.10. konala odpustová slávnosť.  Slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova. Od štvrtka do soboty pozvaní kazatelia o. Branislav Popelka a o. Rudolf Galgóci rozprávali o rodine a modlitbe a potrebe rodiny žiť z Eucharistie. V sobotu sme vstúpili do samotného sviatku veľkou večierňou s lítiou. V nedeľu zavítal medzi nás vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý predsedal archijerejskej božskej liturgii. Pred svätou litugiou vladyka posvätil nové oltárné plachty, ktoré majú upútať oko človeka a upriamiť pozornosť na Kristovu krásu. V homílii  upriamil pozornosť veriacich na ich vzťah k cirkvi a poukázal na média, ktoré často propagujú a hovoria o tom čo je práve moderné a nemusí to byť pravdivé. A my veriaci často naletíme na ich prefíkanosť a uveríme skôr im ako Bohu a cirkvi. Pozval všetkých, aby sme boli verní Božiemu učeniu a svätému otcovi, ktorý nekoná len tak z vlastnej vôle, ale počúva Boha.  Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie, sprievod okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií.  Následne  sa celé spoločenstvo  zišlo pri slávnostnom  agapé, vo nedávno otvorenom  farskom centre, blízko kostola svätej Heleny. Poobede o 16:00 program pokračoval športovým popoludním pre rodiny, kde sa hral futbal a  florbal . Vďaka Pánovi za takýto krásny deň a všetkým ktorý do neho prispeli akýmkoľvek spôsobom. Nech Vám sám udelí svoje hojné milosti. (o. František)

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.