Nová čaša a diskos.

Sláva Isusu Christu!Dnes pred začiatkom sv. liturgie posvätíme novú čašu, diskos aj kadidlo. Obrad nie je dlhý, začneme o 18:00 hod. Túto nedeľu majú deti prijímanie Eucharistie po prvej spovedi, tak by sme novú čašu už použili. Čaša a diskos sú pozlátené, spolu s hviezdicou, lyžičkou a kopijou stáli 971 eur. Darcovia už na tento úmysel prispeli sumou 400 eur, kto by sa chcel
pridať, môžete prispieť akúkoľvek sumou na farský účet: SK06 1111 0000 0010 5170 0001.
Ak by chcel dnes niekto prijať sviatosť zmierenia, budem v chráme aj pred sv. liturgiou.
Ďakujem

o. Marián