Liturgia a akatist na novéne

Sláva Isusu Christu!

Dnes máme v rámci Trnavskej novény sv. liturgiu o 15:30 hod., menlivé časti budú k Bohorodičke na str. 179 – prvé v poradí. Antifóny každodenné.
Akatist k Bohorodičke začne o 17:00 hod., povedie ho zbor z Čemerného, bude 4-hlasne ale verím, že sa každý z nás pridá. Nájdete ho na strane 434.

o. Marián