Doplňujúce oznamy o Bohoslužbách

Slava Isusu Christu!

Drahí priatelia sväté liturgie z tejto nedele, ktorá je zároveň aj našim odpustovým sviatkom budú:
Sobota 17.10. o 18.00 vo farskej kaplnke
Nedeľa 18.10. o 8.00 vo farskej kaplnke
o 10.00 v kostole svätej Heleny – po tejto svätej liturgii rozdám Eucharistiu, tým ktorí prídu a zároveň boli duchovne prítomní na svätých liturgiách cez média alebo si aspoň vzbudili úmysel prijať eucharistiu. Táto svätá liturgia bude vysielaná cez môj facebook.
Čo sa týka účasti na svätých liturgiách pošlem online tabulku a rozpis svätých liturgii na další týždeň, kde sa budete môcť zapísať. S prianím pekného dňa,

o.František