Charis Trnava 2% – poďakovanie a prosba

Slava Isusu Christu. Bratia a sestry všetkým Vám chcem poďakovať že už niekoľko rokov prispievate svojimi dvoma percentami na rôzne projekty vo farnosti. Až do minulého roka to bolo cez občianske združenie stauros pri Bratislavskej farnosti. Až do minulého roka sme sa pohybovali v rozmedzi od 300 do 400 eur. Za tieto peniaze sa postupne nakúpili: dataprojektor, farebná tlačiareň, podporili sa letné tábory pre deti, nakúpli sa rôzne písacie a kresliace potreby pre deti, podprila sa nimi aj naša farská veselica, pomohlo sa pri organizovaní duchovných obnov vo farnosti a podobne.
Od minulého roka je už možnosť prispievať 2% na naše vlastné občianske združenie Charis Trnava. Za minulý rok ste prispeli sumou 692,77 eur.
Tieto peniaze sa ešte nepodarilo vyčerpať, keďže sa plánuje podporiť náš farský letný tábor pre deti – dúfajme že bude a tiež aktivity pre rodiny vo farnosti, ktoré nás čakajú. Kvôli pandémii sa všetko posúva. Za toto všetko Vám chcem poďakovať a zároveň Vás ešte poprosiť aby ste nezabudli do konca apríla podať vyhlásenie k 2% percentám a tak podporiť naše občianske združenie. O ďalších projektoch Vás budeme postupne informovať. Už vopred veľká vďaka za Vašu podporu a modlitby. o. František s farskou radou.

vyhlasenie charis TT – za rok 2020.pdf