Biblická súťaž Bratislavskej eparchie

Biblická súťaž foto V sobotu 14.6. sa konala prvá biblická súťaž bratislavskej eparchie. Miestom konania bola veľká sála eparchiálneho úradu v Bratislave. Zúčastnili sa jej štyri farnosti : Bratislava –Mesto, Trnava, Trenčín a Šumiac. Súťaž prebiehala v dvoch kategóiach. V A kategórii(1.a2. ročník) zvíťazilo družstvo z Trenčína, druhé miesto obsadila Trnava, za ňou na treťom mieste bola Bratislava a štvrté skončilo druhé družstvo z Trnavy. V B kategórii(3.a 4.ročník) zvíťazila Trnava pred Bratislavou a Šumiacom. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 18 detí. Deti si vyskúšali vedomosti z náboženstva, preverili si ako dobre poznajú sväté Písmo a mohli zažiť atmosféru spoločenstva. V závere boli deťom odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblická súťaž sa zakončila v katedrále povýšenia svätého kríža molebenom k Svätému Duchu. Vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým účastníkom biblickej súťaže, ich rodičom, kňazom ktorí prišli s deťmi zo svojich farnosti a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celej súťaže. Gratulujeme víťazom a veríme, že aj budúci ročník prinesie hlboké vedomosti a ešte hojnejšiu účasť.

(o. František)