Program na budúci týždeň

Christos voskresse!
Posielam program pre Trnavu a Piešťany na budúci týždeň.

o. Marián