Duchovná obnova vo farnosti

Pozývame Vás na duchovnú obnovu s o. Ľuboslavom Petričkom, exorcistom. Koná sa od útorka do štvrtka 12.6.-14.6., program je v kostole sv. Heleny každý večer od 17:30.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Duchovná obnova vo farnosti

Pápež František rodičom pokrstených detí: Sýťte deti Božím slovom

Vatikán 11. januára (RV) V nedeľu Krstu Krista Pána Svätý Otec pokrstil 33 detí. Svätú omšu slávil tradične v Sixtínskej kaplnke. Rodičia detí sú zamestnanci Vatikánu, pracujúci na rozličných úsekoch počnúc od Governatorátu, cez Vatikánske múzeá, Žandársky zbor, dikastériá Svätej stolice, až po Vatikánsky rozhlas. Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Pápež František rodičom pokrstených detí: Sýťte deti Božím slovom

Generálna audiencia Svätého Otca: Všetci sme povolaní ku svätosti

Vatikán 19. novembra (RV) Krásne slnečné počasie privítalo dnes pápeža Františka na Námestí sv. Petra spolu s početnými pútnikmi z celého sveta, ktorí sa prišli zúčastniť na generálnej audiencii. Medzi prítomnými nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Svätý Otec aj dnes pokračoval v cykle katechéz o Cirkvi, pričom sa zameral na tému: všeobecné povolanie ku svätosti. Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Generálna audiencia Svätého Otca: Všetci sme povolaní ku svätosti

Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu o komplementárnosti muža a ženy

Vatikán 17. novembra (RV) Obhajoba manželstva a rodiny nie je vecou ideológie, zdôraznil Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu vo Vatikáne, venovanom téme komplementarity muža a ženy. Pripomenul, že vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy je vyjadrením harmónie rozličných darov Ducha Svätého a patrí k základu manželstva a rodiny, ktorá je „prvou školou, kde sa učíme oceniť naše dary a dary tých druhých a učíme sa umeniu spolunažívania.“ Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Svätý Otec na medzináboženskom kolokviu o komplementárnosti muža a ženy

Pondelková kázeň z Domu sv. Marty: Cirkev nie je skupinkou privilegovaných

Vatikán 17. novembra (RV) V Cirkvi sa stáva, že kresťania sú pokúšaní chcieť byť s Ježišom bez toho, aby chceli byť aj s chudobnými a marginalizovanými, izolujúc sa tak v akejsi cirkevníckej mikroklíme, ktorá nemá nič skutočne cirkevného. O tomto dnes hovoril pápež František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty. Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Pondelková kázeň z Domu sv. Marty: Cirkev nie je skupinkou privilegovaných

Pápež František v homílii: Diabol nie je mýtus, bojujme v Božej zbroji

Vatikán 30. októbra (RV) Kresťanský život je bojom proti diablovi, svetu a telesným vášňam, povedal pápež František v homílii rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Komentujúc prvé čítanie, úryvok z Listu svätého Pavla Efezanom (Ef 6,10-20), pripomenul, že diabol existuje, a „musíme proti nemu bojovať“ s „brnením“ pravdy. Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Pápež František v homílii: Diabol nie je mýtus, bojujme v Božej zbroji

Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelista Lukáša patróna farnosti

V gréckokatolíckej farnosti svätého apoštola a evanjelistu  Lukáša v Trnave, sa  v nedeľu 12.10. konala odpustová slávnosť.  Slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova. Od štvrtka do soboty pozvaní kazatelia o. Branislav Popelka a o. Rudolf Galgóci rozprávali o rodine a modlitbe a potrebe rodiny žiť z Eucharistie. V sobotu sme vstúpili do samotného sviatku veľkou večierňou s lítiou. V nedeľu zavítal medzi nás vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, ktorý predsedal archijerejskej božskej liturgii. Pred svätou litugiou vladyka posvätil nové oltárné plachty, ktoré majú upútať oko človeka a upriamiť pozornosť na Kristovu krásu. V homílii  upriamil pozornosť veriacich na ich vzťah k cirkvi a poukázal na média, ktoré často propagujú a hovoria o tom čo je práve moderné a nemusí to byť pravdivé. A my veriaci často naletíme na ich prefíkanosť a uveríme skôr im ako Bohu a cirkvi. Pozval všetkých, aby sme boli verní Božiemu učeniu a svätému otcovi, ktorý nekoná len tak z vlastnej vôle, ale počúva Boha.  Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie, sprievod okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií.  Následne  sa celé spoločenstvo  zišlo pri slávnostnom  agapé, vo nedávno otvorenom  farskom centre, blízko kostola svätej Heleny. Poobede o 16:00 program pokračoval športovým popoludním pre rodiny, kde sa hral futbal a  florbal . Vďaka Pánovi za takýto krásny deň a všetkým ktorý do neho prispeli akýmkoľvek spôsobom. Nech Vám sám udelí svoje hojné milosti. (o. František)

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Odpustová slávnosť ku cti svätého apoštola a evanjelista Lukáša patróna farnosti

Kompletný text záverečnej správy biskupskej synody o rodine

Rím 22. októbra (TK KBS) Mimoriadne zasadnutie biskupskej synody o rodine bolo 18. októbra ukončené všeobecným zasadnutím, pri ktorého predpoludňajšej časti bola tiež prednesená Synodálna správa (tzv. Relatio synodi). V snahe o ponúknutie komplexných informácií o mimoriadnej synode vám prinášame aj úplný pracovný preklad textu Synodálnej správy Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Kompletný text záverečnej správy biskupskej synody o rodine

Homília pápeža pred seniormi: Stretnutie mladých a starých tvorí budúcnosť

Vatikán 29. septembra (RV) Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka, ktorú predniesol pri slávení Eucharistie na stretnutí seniorov na Námestí sv. Petra v nedeľu 28. septembra 2014 organizovanom Pápežskou radou pre rodinu pod názvom „Požehnanie dlhého života“.
Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Homília pápeža pred seniormi: Stretnutie mladých a starých tvorí budúcnosť

Svätý Otec František poradil modliť sa k archanjelovi Michalovi o ochranu

Vatikán 29. septembra (RV) Satan nám predkladá veci tak, ako by boli dobré, no jeho úmyslom je človeka zničiť, a to aj na pohľad „humanistickými“ motiváciami. Anjeli bojujú proti diablovi a ochraňujú nás. To je v skratke hlavná myšlienka homílie Svätého Otca v Dome sv. Marty v deň, keď Cirkev slávi sviatok svätých archanjelov Michaela, Gabriela a Rafaela. Pokračovať v čítaní

Publikované v TK KBS | Komentáre vypnuté na Svätý Otec František poradil modliť sa k archanjelovi Michalovi o ochranu