Program budúceho týždňa pre Trnavu

Program na budúci týždeň.

Pripomínam, že dnes o 16:30 hod. sa stretneme u Kavuľovcov na nácviku jasličkovej slávnosti. Pozvaní sú všetci účinkujúci.

Dávam do pozornosti aj návrhy kandidátov do farskej rady. Môžete ich dopísať aj do online tabuľky.

Deti aj dospelých pozývame k aktivite Moja Filipovka.

Myšlienka na záver: Boh nám ponúka výzbroj a chce aby sme si ju obliekli – pravdu, spravodlivosť, pohotovosť pre šírenie evanjelia pokoja, vieru, spásu a Božie slovo. Takto vyzbrojení môžeme bojovať proti každému zlu.

Prajem všetkým požehnaný a úspešný týždeň.

Liturgický program 28. 11. až 4. 12. 2022 TT.docx.pdf

MOJA FILIPOVKA 2022.pdf