Galéria

Home / Galéria

Prvá svätá spoveď 14. 05. 2023

Veľká noc 2023

Karneval 2023

Jasličková slávnosť 2022

Mikuláš 2022

Odpustová slávnosť 2022

Farská veselica 2022 (od prípravy až po zábavu)

Farské popoludnie – Golfové ihrisko v Trnave 04.09.2022

Krst a myropomazanie Lukáš Klimovský 13. 08. 2022

Prvá svätá spoveď 29. 05. 2022

Krst Esterky Kenižovej 08. 05. 2022

 

Návšteva o. Janka Burdu v Trnave

Našu farnosť v Trnave navštívil 8. 5. 2022 o. Ján Burda, ktorý v súčasnosti pôsobí na Ukrajine.

 

Svetlý pondelok 18. 04. 2022

Nedeľa paschy 17. 04. 2022

 

Stretko 1. sv. prijímanie na fare 06. 05. 2022

 Rozlúčka s o. Františkom 13.02.2022

Prvá svätá spoveď 2021

Bohozjavenie 06. 01. 2020

 

Odpustová slávnosť 2019