O farnosti

Naša farnosť bola zriadená 15. januára 2008 vtedajším prešovským biskupom Jánom Babjakom. Tvorili ju okresy Trnava, Galanta a Senec a podľa sčítania z r. 2001 na jej území žilo 520 gréckokatolíkov. Krátko na to, 30. januára 2008, rímsky pápež Benedikt XVI. reorganizoval Gréckokatolícku cirkev na Slovensku vytvorením novej ´diasporálnej´ Bratislavskej eparchie. Farnosť Trnava pripadla do tejto eparchie. Prvý bratislavský eparcha Peter Rusnák upravil teritórium farnosti a od leta 2008 do nej patria všetci gréckokatolíci žijúci v okresoch Trnava, Galanta, Piešťany a Hlohovec. Podľa sčítania v r. 2001 to bolo 551 veriacich.

Farnosť bola zverená pod ochranu sv. apoštola a evanjelistu Lukáša dekrétom bratislavského vladyku Petra, zverejneného na prvej odpustovej slávnosti 19. októbra 2008. Spočiatku bola obsluhovaná excurrendo z Bratislavy. Prvého správcu dostala 15. júla 2008 v osobe o. Jána (Burdu), SJ.

Gréckokatolícke sv. liturgie sa už pred zriadením farnosti (od júla 2006) slávili v uršulínskom chráme sv. Anny. Od septembra 2010 sa slávia v chráme sv. Heleny na Hlavnej ulici v Trnave. Každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci sa slávia aj v Piešťanoch, v kaplnke Božského Srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste, o 15.30 hod. popoludní.