Sväté liturgie na fare

Sláva Isusu Christu. Bratia a sestry sväté liturgie budú slávene cez prázdniny v týždni na fare vo farskej kaplnke. Nedeľe a prikázané sviatky sa slávia ďalej v kostole sv. Heleny. Platí to už od dnešnej sv. liturgie.
Ďakujem s pozdravom o. František