Prvá svätá spoveď

Aj tento rok môžete u o. Mariána prihlásiť deti na prípravu na prvú svätú spoveď. Týka sa to pokrstených detí od začatej tretej triedy ZŠ: