Liturgický program 12. – 18. september

Program na tento týždeň.

V stredu je odporúčaný sviatok, pozývame na svätú liturgiu do chrámu. V tento deň je aj zdržanlivosť od mäsa.

Povzbudzujem k účasti na farskej veselici, lístky sú už v predaji.

Liturgický program