Program tohto týždňa

Sláva Isusu Christu!Včera som posviacal príbytky v Piešťanoch. Ďakujem všetkým za prijatie.
V skratke:
1. Dnes prišla správa o menovaní vl. Milana Lacha za pomocného biskupa našej Bratislavskej Eparchie. Odovzdávam ho do vašich modlitieb. Predpokladám, že to je len prvý krok zmien, ktoré nás tento rok čakajú. Odovzdávam do modlitieb aj nášho o. Františka, ktorého sa táto zmena tiež dotýka.
https://www.postoj.sk/122890/milan-lach-sa-vracia-na-slovensko-bude-pomocnym-biskupom-bratislavskej-eparchie

2.V sobotu 11. februára popoludní bude u Saleziánov na Kopánke náš Farský karneval. Pozývame všetkých, téma karnevalu je voľná.

3. Program pre Trnavu a Piešťany som rozdelil do 2 samostatných súborov, nájdete ich v prílohe.
4. Dnes je na fare večiereň o 18:30 hod.

Prajem požehnaný týždeň

o. Marián

Liturgický program 5. 2 2023 PN.pdf

Liturgický program 23. 1. až 29. 1 2023 TT.pdf