Liturgický program 16-23. október

  • V utorok 18. októbra sa v rámci akcie „Milión detí sa modlí ruženec“ pomodlíme spoločný ruženec pred liturgiou o 17:00 hod. Pozývam deti a mládež.
  • Dávame do pozornosti, že v nedeľu 23.októbra  je odpustová slávnosť, po ktorej ste všetci pozvaní na faru na malé agape.
  • Pozývame aj k sviatosti zmierenia, o. Marián bude spovedať  v utorok aj vo štvrtok, prípadne aj individuálne na fare.
  • V piatok o 17:00 bude spoločné upratovanie chrámu.
  • Do konca mesiaca si môžete predplatiť časopis Slovo u kantora Mira, prípadne emailom u o. Mariána

Liturgický program 17 až 23 október v2 2022 TT.pdf