Program na tento týždeň

Sláva Isusu Christu!Dnešným dňom pre nás gréckokatolíkov začína obdobie Veľkého pôstu. Podľa slov včerajšieho evanjelia (Matúš 6 kapitola) je každý z nás pozvaný k spolupráci s Nebeským Otcom. Včera popoludní sme túto spoluprácu podporili aj farským karnevalom, ďakujem všetkým zúčastneným, verím, že deti mali radosť.
V prílohe posielam aj finančný výkaz našej farnosti za rok 2023.
Prajem skutočne požehnaný čas Veľkého pôstu.

o. Marián

Liturgický program 12. 2. až 18. 2. 2024 TT.pdf

Výkaz o príjmoch a výdavkoch Trnava 2023.pdf