Program na Svetlý týždeň

Christos voskresse!Všetkým prajem požehnanú Paschu a pokojný rodinný čas. Najbližšia liturgia je už zajtra, program nájdete v prílohe. Ikona Paschy zobrazuje Ježiša Krista stojaceho na rozbitých dverách podsvetia, ktorý pomáha vstať Adamovi a Eve ako zástupcom ľudstva. Nech Vzkriesený Kristus pomáha aj nám povstať zo všetkých našich trápení a temnôt.
Tak ešte raz:
Christos voskresse!

o. Marián

Liturgický program 1. až 7. 4. 2024 TT.pdf

Liturgický program 1. až 7. 4. 2024 PN.pdf