Program na budúci týždeň

Sláva Isusu Christu!V prílohe nájdete program na budúci týždeň pre Trnavu aj Piešťany. Budúcu nedeľu je požehnanie ratolestí, kto má možnosť nech donesie aj pre iných.

o. Marián

Citáty k dnešnému evanjeliu na rozjímanie:
Matúš 24, 45-51
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde“ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

Marek 10, 13-16
Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci, ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Marek 10, 43
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom.

Liturgický program 18. 3. až 24. 3. 2024 TT.pdf

Liturgický program 24. 3. 2024 PN.pdf

Vyhlasenie_dve_percenta_Charis_TT_za_rok_2023.pdf