Program na budúci týždeň

Sláva Isusu Christu!Budúci týždeň sú jarné prázdniny pre náš kraj, počas týždňa bude liturgia vopred posvätených darov len v stredu, v nedeľu bude liturgia sv. Bazila Veľkého. Bližší program pre Trnavu a Piešťany nájdete v prílohe.
Všetkým, ktorý počas týždňa cestujú s rodinami prajem požehnaný rodinný čas a šťastný návrat domov.

o. Marián

Liturgický program 4. 3. až 10. 3. 2024 TT.pdf

Liturgický program 17. 3. 2024 PN.pdf