Program do budúceho týždňa

Sláva Isusu Christu!

V prílohe posielam program pre Trnavu a Piešťany. V programe pre Trnavu pribudla zádušná liturgia s panychídou v piatok večer o 17:30 hod. v kostole sv. Heleny. Úmysel je za našich blízkych zosnulých.

Ku karnevalu:
– Prosím rodičov detí, ktoré sa zúčastnia karnevalu, aby ste ich prihlásili do online tabuľky. Ide nám o odhad cien aj tomboly, ktoré budeme potrebovať.
Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DV6BWsGnZ9aWJxunyho5kGXBCF7Bye9bgB1SqPljB8Q/edit?usp=sharing

– V piatok o 18:30 hod. pozývam staršiu mládež na stretko na fare, počas ktorého niečo pripravíme na farský karneval.

Prajem všetkým požehnaný čas.
o. Marián
0915/92 66 06

Liturgický program 6. 2. až 12. 2 2023 TT.pdf

Liturgický program 6. 2. až 12. 2 2023 PN.pdf