Program

Sláva Isusu Christu!V prílohe posielam program. Večiereň bude vo štvrtok, dnes nie.
Včera sme v chráme počuli evanjelium o márnotratnom synovi. Nájdete ho v 15 kapitole u Lukáša. Oplatí sa si ho prečítať.

o. Marián

Liturgický program 29. 1. až 4. 2. 2024 TT.pdf