Odpustová slávnosť 2022

Včera 23. októbra sme oslávili sviatok patróna našej farnosti sv. Lukáša slávnostnou svätou liturgiou, ktorú celebroval o. Vladimír Skyba, bratislavský protosynkel (generálny vikár). Slávnostnú svätú liturgiu nám okrem kantora Mira spríjemnil aj detský zbor našej farnosti pod vedením Zuzky Sabolovej a za doprovodu Zdenka Popika. Po obchode okolo kostola sa rodiny našej farnosti stretli na slávnostnom agapé na fare. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali s prípravou tejto slávnosti aj všetkým rodinám za ich účasť.