Kondolencia vladyku Petra

Bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák vyjadruje vladykovi Nilovi a celej mukačevskej eparchii úprimnú sústrasť nad úmrtím vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho biskupa.


Drahý vladyka Nil, bratia kňazi a veriaci Mukačevskej eparchie!
Sláva Isusu Christu!

S hlbokým zármutkom, ale s vierou v Kristovu lásku a večný život sme prijali správu o odchode do večnosti vladyku Milana Šášika.

V našich srdciach ostane navždy jeho úprimné priateľstvo, láskavý vzťah k veriacim, horlivosť v práci pre eparchiu, úcta k Bohorodičke, ale najmä jeho viera v Boha a v Krista vzkrieseného. Svoje biskupské heslo: Poslal ma hlásať evanjelium chudobným, naplnil celým svojím kňazským životom i slovom.

Bude nám veľmi chýbať, ale veríme, že jeho príhovor pred Božím prestolom bude ešte mocnejší a Boh bude žehnať celú Zakarpatskú Ukrajinu i Gréckokatolícku cirkev, ktorá vydala veľké svedectvo svojej vernosti, viery a pokory až po mučeníctvo svojich veriacich, kňazov i biskupov. Vladyka Milan bol jej svätým synom. Sväté liturgie i modlitby vďačných veriacich nech ho prevedú zo smrti do života!

Paschálny pozdrav: Christos voskrese! Voistinu voskrese! je pre všetkých Vás svetlom v týchto smutných chvíľach.

V Bratislave 15. 7. 2020.

vladyka Peter Rusnák
spolupracovníci biskupského úradu
kňazi a veriaci Bratislavskej eparchie