Jasličková slávnosť 2022

Na sviatok Božieho narodenia, si deti našej farnosti, pod vedením Zuzky Sabolovej, pripravili Jasličkovú slávnosť STARČEK ROK. Ďakujem všetkým deťom za ich čas, ochotu a herecké nasadenie. Ďakujeme speváckej zložke, rodičom za ich ochotu a pomoc pri výrobe kostýmov, ako aj všetkým, ktorí obetovali svoj čas a prišli sa pozrieť na toto predstavenie.