Farský tábor detí našej farnosti sme prežili radostne

Farský tábor detí našej farnosti sme prežili radostne spolu s 21 deťmi a 4 dospelými v diecéznom centre pre mládež Archa v Bojničkách. Témou tábora bolo SI VÝNIMOČNÝ a opierali sme sa o rovnomennú knihu Maxa Lucado.

Čo všetko sme robili a zažili? Hrali sme sa spoločenské hry, kalčeto, súťažili sme v kvíze, športovali sme na miestnom multifunkčnom ihrisku. Na netradičnej olympiáde sme strieľali zo vzduchovky, pľuli vodou do diaľky, máčali čajové sáčky počupiačky, prenášali loptičky v lyžiciach, gúľali loptičky papierovými jarčekmi i pochodovali ihriskom s balónmi. Boli sme v planetáriu i na vyhliadke nad Hlohovcom. V kaplnke centra sme každý deň slávili sv. liturgiu a spievali. Naši hudobníci hrali na klavíri, gitare, bubienkoch, na ukulele i na rumbaguliach. Obedovali sme v miestnej reštaurácii, no raňajky a večere sme si chystali každý deň sami. Tešíme sa zo spoločenstva detí našej farnosti, ktoré využili šancu bližšie sa spoznať, zabaviť sa, posunúť sa hlbšie v dôvere k  svojmu Tvorcovi – ktorý nerobí chyby.

Ďakujeme Marte McCauley a Andrejovi Proksovi za pomoc a maximálne animátorské nasadenie 🙂 A rodičom za naturálie 🙂
Otec Marián a teta Zuzka