Liturgický program 30.8.- 5.9.

Slava Isusu Christu!Bratia a sestry liturgický program na tento týždeň je následovný:
Utorok – 31.8. sv. liturgia 17.30 – kaplnka na fare
Streda – 1.9. archijerejska Božská liturgia 10.00 – Piešťany – kaplnka Božského srdca – hl. slúžiteľ vladyka Peter Rusnák
Štvrtok – 2.9. – sv. liturgia 17.30 – kostol sv. Heleny – budeme sa modliť za naše deti a mladých a hlavne spolu s nimi.
Nedeľa – 5.9. sv. liturgia – 7.30 – Piešťany
sv. liturgia – 10.00 – Trnava
Srdečne pozývam hlavne na stredu do Piešťan aj Vás bratia a sestry z Trnavy na spoločnú modlitbu s naším vladykom.
Prajem Vám požehnaný večer. o. František