Tabuľka k Božiemu hrobu

Slava Isusu Christu.
Bratia a sestry v prílohe máte tabuľku ke sa môžete zapísať k ucteniu si plaščenice a pobudnúť chvíľu v modlitbe. Časovo je to rozdelené po 15 minút ale môžete sa zapísať aj do viacerých koloniek ak chcete byť dlhšie. Vchod zo záhrady bude stále otvorený.
Po každej Bohoslužbe môžete prísť prijať Eucharistiu.
V nedeľu Paschy budem po utierni a po svätej liturgii rozdávať Eucharistiu a požehnávať jedlá.
Pozývam Vás, aj keď individualne aby nám strach nezabránil prijať Ježiša, či prežiť radostnú Paschu.
Prajem požehnaný veľký Piatok Kristovho umučenia a radostné prežitie sviatkov zmŕtvychvstania nášho Pána. Christos Voskrese.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1On611tQY-9RM5BD13Redx7lqYg1qNO9wp7vPo58Bzes/edit?usp=sharing