Liturgický program a farské oznamy 3.12 – 5.12.

Drahí bratia a sestry najbližšie bude svätá liturgia v nedeľu 5.12. o 10.00 v kostole sv. Heleny a bude vysielaná online cez facebookovi profil – gréckokatolícka farnosť Trnava. Kto nemá farnosť za priateľa nech o to požiada.V chráme môže byť len 6 ľudí, teda asistencia.
Po skončení sv. liturgie budem v chráme asi pol hodinu, ak to bude potrebné aj viac a budem rozdávať Eucharistiu, prípadne spovedať. Individuálne môžete čakať pred chrámom počas liturgie alebo vo farskej záhrade. Využite tento čas, pozývam Vás prijať sväté tajomstva aby sme mali silu kráčať za Kristom do Betlehema počas tohoto času filipovky.
V aplikácii casoslov si môžete denne čítať zamyslenia – 40 dňové putovanie do Betlehema.
Ak by ste potrebovali riešiť iné veci kedykoľvek sa ozvite.
Prajem Vám požehnaný deň. o. František