Liturgický program 31.5.- 6.6.

Slava Isusu Christu!Bratia a sestry liturgický program na tento týždeň:
Utorok 1.6. – sv. liturgia o 17.30
Štvrtok 3.6. – sv. liturgia o 18.30 odporúčaný sviatok, najsvätejšej Eucharistie
v tento deň je sv. liturgia neskôr z dôvodu mojej účasti na pohrebe otca, vladyku Milana Lacha. Pohreb bude v Ľubici o 10.00.
Piatok 4.6. – sviatosť zmierenia od 17.00 a príprava detí na prijatie sv. tajomstiev
Nedeľa 6.6 – sv. liturgia o 9.15 farská bez obmedzenia
sv. liturgia 11.00 pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny.
Prajem Vám požehnaný deň a nech ste požehnaní. o. František