Liturgický program 1.3. – 7.3.

Slava Isusu Christu§Bratia a sestry liturgické slávenia tento týždeň sú následovné:
Piatok 5.3. o 17.30 – Liturgia vopred posvätených darov
Sobota 6.3. o 17.30 – Zádušna svätá liturgia + hramoty
Nedeľa 7.3. o 9.00 – Liturgia sv. Bazila Veľkého – za farnosť

Na fare je nové Slovo budem sa ho snažiť rozniesť, každému z Vás. Kto by mal cestu okolo môžete zazvoniť a vyzdvihnúť si.
Kto z Vás by chcel prísť na svätú spoveď stačí mi zavolať a dohodnúť sa. Hneď podám aj Eucharistiu.
Keby ste mali čokoľvek volajte. Ďakujem za Vaše dary na farský účet i osobne. Prajem požehnaný deň. o. František