GrkatBa

Gréckokatolícka eparchia Bratislava

 
 
Piate výročie farnosti
    V nedeľu 20.1.2013 sa v gréckokatolíckej farnosti v Trnave  konala slávnosť 5. Výročia založenia farnosti. V roku 2008 15. Januára, dekrétom zriadil farno ...
 
Farská šarkaniáda
V sobotu 6.10. sa uskutočnila v našej farnosti šarkaniáda. Šesť rodin našej farnosti sa stretlo na lúke pod Smolenickým zámkom. Počasie bolo nádherné, priam ide ...
 
Prijatie relikvii našich blažených v Leopoldove
Čítajte viac...V sobotu 21.7. sa konala slávnosť v rímskokatolíckej farnosti v Leopoldove. Do tohto chrámu, kde už majú relikvie blaženého Jána Pavla II, sestry ...
 
Posvätenie aút
Čítajte viac...V nedeľu 22.7.  po svätej liturgii, ktorá začala o 10 hod, bolo  posvätenie dopravných prostriedkov. Patrónom šoferov je sv. Krištof a  ...
 
Výstava ikon v Piešťanoch
Čítajte viac...V nedeľu 6 mája sme strávili spoločný poobedňajší čas na výstave ikon v Piešťanoch v Balneologickom múzeu. Vystavovali tu 4 ikonopisecké dielne a ...
 
Pozvánka na odpustovú slavnosť
V nedeľu 21.10. sa ku cti svätého apoštola a evanjelistu Lukáša bude konať odpustová slávnosť. Svätú liturgiu so začiatkom o 1000 bude sláviť vladyka Peter Rusn ...
 
Leopoldov-pietna spomienka
V sobotu 25. 8.v Leopoldove sa uskutočnila pietna spomienka na politických väzňov bývaleho režimu. Táto slávnosť sa konala na sviatok blaženého Metroda Dominika ...
 
Farská dovolenka v Chorvátsk
Čítajte viac...Časť našej malej farskej rodiny, strávila spoločne dovolenku v malom mestečku Pirovac v Chorvátsku. Našu posádku tvorilo 5 rodín, z toho bolo 12 ...
 
Opekačka v kamenáči
Čítajte viac...Pekné prvomájové počasie sme sa rodiny farnosti stretli na spoločnej opekačke v kamennom mlyne v Trnave.  Nielen spoločné liturgické slávenia ale ...

Liturgický kalendár